FORGOT YOUR DETAILS?

Privacy Statement

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed. O-Grill respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar O-Grill-nu heeft soms uw persoonlijke gegevens nodig. In deze verklaring leest u hoe wij uw gegevens opslaan, beschermen en verwerken.

Veilige gegevensoverdracht

Wij beveiligen alle persoonsgegevens die we van u verzamelen. Met de Transport Layer Security (TLS) nemen wij de best mogelijke maatregelen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

Gegevensregistratie en algemeen gebruik

Artikel 1 – Bestelling

Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens . Wij zullen uw gegevens registreren, opslaan en verwerken voor een juiste afwikkeling van uw bestelling. Daarnaast kunnen deze gegevens gebruikt worden voor een eventuele latere garantie. Bij de afwikkeling van uw bestelling verstrekken wij aan DHL of andere pakket dienst noodzakelijke persoonlijke gegevens.

Artikel 2 – Reclamedoeleinden

O-Grill gebruikt uw gegevens voor reclamedoeleinden. Dit betekent dat wij u informatie sturen over producten uit ons aanbod. Wij maken hierbij gebruik van e-mailreclame, voor zover u ons hiertoe uitdrukkelijk heeft gemachtigd.

Artikel 3 – Nieuwsbrief

O-Grill biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijft u op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van uw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen. O-Grill-nu maakt gebruik van persoonlijke nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven worden samengesteld op basis van uw eerdere gegevens zoals bijvoorbeeld bestellingen en bezochte pagina’s.

Artikel 4 – Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen. U kunt uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

Artikel 5 – Wijzigingen in deze privacyverklaring

O-Grill kan deze privacy statement aanpassen. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen. Bij vragen of opmerkingen over ons privacy statement kunt u contact met ons opnemen via één van de volgende kanalen.

Postadres: Verdam Handels Mij BV Rietkraag 35 4386 GB Vlissingen

E-mail: info@o-grill.nu

Artikel 6 – Herroeping en bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor onze producten en diensten. U kunt via info@o-grill.nu bezwaar maken tegen de verdere toezending van de nieuwsbrief of tegen overige e-mailreclame. Een schriftelijke mededeling (bijvoorbeeld via e-mail, per fax of per brief) is hiervoor voldoende. De mogelijkheid van herroeping geldt voor de toestemming van uitdrukkelijke gegevensverstrekking.

TOP